další členové MRG

Tomáš Kubiena
QUAD

OLLIE ROUČKOVÁ
SxS pilot

Dakar 2020

DANIEL ZELENKA
SxS Co-Pilot